Hoogbegaafdheid

Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafdheid hetzelfde is als het hebben van een hoog IQ, of dat iemand pas als hoogbegaafd kan worden beschouwd als dit onderbouwd wordt met een hoge IQ-score. Maar dat hoogbegaafdheid meer is dan een hoge score op een IQ-test staat buiten kijf. Er zijn verschillende bruikbare modellen en theorieën over hoogbegaafdheid die laten zien dat hoogbegaafdheid meer is dan alleen een bovengemiddelde intelligentie. Deze modellen kunnen helpen inzicht te krijgen in alle facetten van hoogbegaafdheid.