ONDERWIJSADVIES

Als onderwijskundige doe ik niets liever dan samen kijken naar de verbeterslag die we kunnen maken voor het onderwijs op jouw school. Dat ik ook ECHA-specialist hoogbegaafdheid ben, maakt dat ik goed in staat ben af te stemmen op onderwijsbehoeften én de nodige kennis heb van differentiatie. En mijn jarenlange ervaring als leerkracht maakt dat ik altijd zoek naar passende en haalbare oplossingen die écht werken in de praktijk.