Hoe komt een hoogbegaafd kind tot bloei?

Zoals je hebt kunnen lezen, speelt de omgeving een belangrijke rol in het tot ontplooiing komen van talent. Als de omgeving niet goed is afgestemd op wat een (hoogbegaafde) leerling nodig heeft, kan dit zorgen voor uitdagingen of problemen. De leerling kan het lastig gaan vinden uitdagingen aan te gaan, of minder motivatie hebben voor schoolwerk. Ook kan een leerling gaan onderpresteren. De sterke innerlijke belevingswereld of grote intensiteit  die hoogbegaafde leerlingen soms ervaren, kunnen voor uitdagingen zorgen in sociale contacten. Vaak wordt gedacht dat ‘gewoon meer uitdaging geven’ al een groot deel van de oplossing is. Toch is alleen het aanbieden van uitdagende opdrachten vaak niet voldoende. Als het werk niet aansluit bij de leerbehoeftes en uitdagingen van de leerling, of als de leerling het werk volledig zelfstandig (zonder uitleg, begeleiding en evaluatiemomenten) moet maken, kan hij hierbij vastlopen. Ook kan het zijn dat de leerling nog niet over bepaalde vaardigheden beschikt, waardoor het nog niet lukt om het werk op te pakken en succesvol te maken. In dat geval is er ook aandacht nodig voor het ontwikkelen van deze vaardigheden. 

Als ECHA-specialist in gifted education ben ik ervoor opgeleid om mee te kijken met vraagstukken waarbij maatwerk geboden is. Ik baseer me hierbij op inzichten uit de (wetenschappelijke) literatuur en op mijn expertise en ervaring met deze doelgroep. Als de omgeving goed is afgestemd op wat de hoogbegaafde leerling nodig heeft, kan dit tot prachtige resultaten leiden. Ik denk dan ook graag mee met leerlingen, ouders en scholen om te kijken hoe deze leerlingen tot bloei komen. Wil je meer weten over randvoorwaarden voor het succesvol inzetten van verrijkingswerk in de (plus)klas? In deze blog vertel ik hierover.