OVER ANJA

Zowel op mijn werk als in mijn vrije tijd vind ik niets leuker dan mensen te motiveren en enthousiasmeren een stap(je) te zetten in hun ontwikkeling. Als onderwijskundige, ECHA-specialist in gifted education en leerkracht in het primair onderwijs houd ik mij hier dan ook volop mee bezig. Dagelijks krijg ik energie als ik zie hoe leerkrachten, leerlingen, collega’s en teams leren en zich verder ontwikkelen. Ik doe mijn werk deels in loondienst voor een stichting van 13 scholen in het primair onderwijs. En omdat ik zoveel plezier heb in dit mooie werk, ben ik daarnaast ook als zelfstandig onderwijsadviseur werkzaam, met als specifiek expertisegebied het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Daarbij ga ik voor een nauwe samenwerking met zowel de school als de leerling en zijn of haar ouders. Werken aan een goede relatie tussen school en thuis is essentieel om ervoor te zorgen dat écht tegemoet kan worden gekomen aan wat een leerling nodig heeft. Ook geef ik mijn kennis graag door via scholing aan leerkrachten en leerkrachten in opleiding. 

Collega’s die met mij werken, omschrijven mij als enthousiast, gedreven, pragmatisch en toegankelijk. Ik denk graag met leerlingen, ouders en schoolteams mee om te kijken hoe het onderwijs voor (hoogbegaafde) leerlingen zo passend mogelijk gemaakt kan worden voor de leerling. Dat doe ik onder andere door de kennis en expertise van team te vergroten, mee te denken over het ontwikkelen en implementeren van plusbeleid en door voorlichting te geven aan ouders en het begeleiden van leerlingen. 

“Ik ben graag de brug tussen ouders en school. Samen kijken we hoe we het onderwijs voor de hoogbegaafde leerling zo passend mogelijk maken. Dit vraagt om een goede relatie en  zorgvuldige afstemming met leerling, school en ouders.”

Ik houd me bezig met:

  • Het delen van kennis over hoogbegaafdheid met ouders en schoolteams
  • Het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs
  • Het geven van trainingen (bijv. over hoogbegaafdheid, het verrijken van je lessen en over het ontwikkelen van een groeimindset)
  • Onderwijskundig onderzoek en advies op gebied van onderwijskwaliteit en verbetercultuur
  • Het geven van nascholing en gastlessen aan onderwijsprofessionals
  • Beleidsontwikkeling (plusbeleid) en het opzetten van peergroup onderwijs (plusklas)