Leren met je team

Welke aspecten van ons plusbeleid kunnen beter? Is een plusklas een must voor iedere school of kan het ook anders? Welke vaardigheden hebben onze leerkrachten nodig om goed les te kunnen geven aan hoogbegaafde leerlingen? Voor zowel basisonderwijs als hoger onderwijs bied ik begeleiding en trainingen aan over hoogbegaafdheid, plusbeleid, verrijking en meer. Dit kan een eenmalige workshop zijn over hoogbegaafdheid of een begeleidingstraject waarin leerkrachten (in opleiding) hun kennis en expertise vergroten. Ik geloof in aansluiten bij wat er al is. Dat betekent dat we voorafgaand aan een training of begeleidingstraject samen bespreken wat er al goed loopt en welke knelpunten en vraagstukken jullie onderweg zijn tegengekomen. Door hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten zorgen we samen voor duurzame verandering in de school. 

Onderstaande trainingen heb ik eerder op scholen gegeven. Daarnaast ontwikkel ik graag voor jouw school een workshop of training over een door jullie gekozen vraagstuk of thema. 

  • Training: Verrijk je les met de Taxonomie van Bloom
  • Werken aan een groeimindset
  • Basistraining hoogbegaafdheid in het basisonderwijs