Voor scholen en ouders

Voor zowel het basis- als het hoger onderwijs bied ik begeleiding, trainingen en workshops op maat waarbij jullie ontwikkel-vraagstuk centraal staat.

Voor scholen

Welke aspecten van ons plusbeleid kunnen beter? Is een plusklas een must voor iedere school of kan het ook anders? Welke vaardigheden hebben onze leerkrachten nodig om goed les te kunnen geven aan hoogbegaafde leerlingen? Voor zowel basisonderwijs als hoger onderwijs bied ik begeleiding en trainingen aan over hoogbegaafdheid, plusbeleid, verrijking en meer. Dit kan een eenmalige workshop zijn over hoogbegaafdheid of een begeleidingstraject waarin leerkrachten (in opleiding) hun kennis en expertise vergroten. Ik geloof in aansluiten bij wat er al is. Dat betekent dat we voorafgaand aan een training of begeleidingstraject samen bespreken wat er al goed loopt en welke knelpunten en vraagstukken jullie onderweg zijn tegengekomen. Door hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten zorgen we samen voor duurzame verandering in de school. Onderstaande trainingen heb ik eerder op scholen gegeven. Daarnaast ontwikkel ik graag voor jouw school een workshop of training over een door jullie gekozen vraagstuk of thema.

Trainingen

  • Verrijk je les met de Taxonomie van Bloom
  • Werken aan een groeimindset
  • Basistraining hoogbegaafdheid in het basisonderwijs

Voor ouders

Leerlingbegeleiding is maatwerk. Samen zoeken we naar wat een kind nodig heeft om te groeien en zich verder te kunnen ontwikkelen. Het komt regelmatig voor dat de omgeving van een hoogbegaafd kind niet voldoende weet aan te sluiten bij wat hij nodig heeft. Alleen extra uitdaging bieden is vaak niet genoeg. Het kan nodig zijn met een kind te werken aan bepaalde doelen of het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Leren leren en het ontwikkelen van een op groei gerichte mindset staan hierbij vaak centraal.

Wil je meer weten over hoogbegaafdheid, het ontwikkelen van een groeimindset of beter leren aansluiten bij wat jouw hoogbegaafde kind nodig heeft? Ik organiseer regelmatig trainingen en ouderbijeenkomsten waarbij deze vragen centraal staan.

Ook kun je je vraagstuk rondom hoogbegaafdheid (en school) aan me voorleggen in een (telefonisch) consult. Neem contact met me op; ik denk graag met je mee!