Telefonisch consult

Leerlingbegeleiding is maatwerk. In de begeleiding zoeken we naar wat de leerling nodig heeft om te groeien en zich Leerlingbegeleiding is maatwerk. Samen zoeken we naar wat de leerling nodig heeft om te groeien en zich verder te kunnen ontwikkelen. Het komt regelmatig voor dat de omgeving van een hoogbegaafde leerling niet voldoende weet aan te sluiten bij wat hij nodig heeft. Alleen extra uitdaging bieden is vaak niet genoeg. Het kan nodig zijn met een leerling te werken aan bepaalde doelen of het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Leren leren en het ontwikkelen van een op groei gerichte mindset staan hierbij vaak centraal. Ik denk graag met je mee! Leg je vraagstuk rondom hoogbegaafdheid en school aan me voor in een (telefonisch) consult.