Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding is maatwerk. In de begeleiding zoeken we naar wat de leerling nodig heeft om te groeien en zich verder te kunnen ontwikkelen.

Leerlingbegeleiding is maatwerk. In de begeleiding zoeken we naar wat de leerling nodig heeft om te groeien en zich verder te kunnen ontwikkelen. Het komt regelmatig voor dat de omgeving van een hoogbegaafde leerling niet voldoende weet aan te sluiten bij wat hij nodig heeft. Alleen extra uitdaging bieden is vaak niet genoeg. Het kan nodig zijn met een leerling te werken aan bepaalde doelen of het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Leren leren en het ontwikkelen van een op groei gerichte mindset staan hierbij vaak centraal. Hierbij werk ik in nauw overleg met zowel ouders als school, zodat we van en met elkaar leren aan te sluiten bij de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Neem voor begeleiding op maat contact op, ik denk graag met je mee!