Trainingen voor ouders

Als ouder wil je graag weten hoe je kunt aansluiten bij wat jouw hoogbegaafde kind nodig heeft. Maar misschien heb je wel vragen over hoe je dat doet.

Wil je meer weten over hoogbegaafdheid, het ontwikkelen van een groeimindset of beter leren aansluiten bij wat jouw hoogbegaafde kind nodig heeft? Ik organiseer regelmatig trainingen en ouderbijeenkomsten waarbij deze vragen centraal staan. Ook kun je je vraagstuk rondom hoogbegaafdheid en school aan me voorleggen in een (telefonisch) consult.